::-ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตน-::
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. เมื่อทำการเปิดโปรแกรม  Web Browser  (เช่น  Interner Explorer)  เพื่อใช้บริการ  Internet  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จะปรากฏหน้าจอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตน 
    ให้ทำการ  login เข้าสู่ระบบ โดยทำการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ

2. ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะปรากฏไดอะล๊อกบล๊อกยืนยันขึ้นมาให้คลิกที่ช่องว่าง Do not show this message again แล้วคลิก ok

3. ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะปรากฏแถบ  This website wants to install the following add-on …  ที่ด้านบน ให้คลิกซ้าย  1  ครั้ง

4. แล้วคลิก  Install ActiveX Control…

5.จากนั้นคลิกปุ่ม  Install

6.จะปรากฏไดอะล็อกบล็อก Setup  Control  คลิกที่ปุ่ม  Yes

7.ระบบจะแสดงสถานะ Downloading…  ให้รอจนกว่าระบบจะทำงานเสร็จสิ้น

8. จะเข้าสู่หน้าจอ Welcome to the Infranet  หน้าจอจะปรากฏคำแนะนำในการใช้งานระบบ ดังนี้

       1.ให้ทำการเปิดหน้าต่างนี้ไว้ขณะที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต


       2.หากต้องการเลิกใช้งานอินเตอร์เน็ต  ให้ทำการคลิกปุ่ม Sign Out  ที่มุมบนด้านขวามือทุกครั้ง


       3.ระบบพิสูจน์ตัวตนจะสามารถทำงานได้  6  ชั่วโมง  โดยสามารถดูเวลาที่เหลือได้จากสถานะมุมบนด้านขวามือ


      4.หากต้องการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนให้กดปุ่ม  Extend  Session  จะปรากฏหน้าจอ  login  แล้วให้ทำการ login อีกครั้ง  ระบบก็จะทำการเริ่มนับเวลาใหม่อีกครั้ง