• Posted: 18 ธันวาคม 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 671 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คลิกเพื่อสมัครเรียน