• Posted: 01 เมษายน 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 349 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรใหม่ "สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 1 - 30 เมษายน 2564

 

คลิกเพื่อสมัคร