• Posted: 12 มิถุนายน 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 428 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ.2562