• Posted: 05 กรกฏาคม 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 163 ครั้ง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ห้ามหาบเร่หรือวางจำหน่ายสินค้าหรืออาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ห้ามหาบเร่หรือวางจำหน่ายสินค้าหรืออาหาร ภายในมหาวิทยาลัย