• Posted: 27 กุมภาพันธ์ 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,456 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครังที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้