• Posted: 29 พฤษภาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,624 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา