• Posted: 14 กรกฏาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 995 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 (ฉบับที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้