• Posted: 24 พฤษภาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 349 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564