• Posted: 03 เมษายน 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 252 ครั้ง

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ตลาดนัดพบแรงงาน 2562"

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ตลาดนัดพบแรงงาน 2562" วันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบกับ
- สถานประกอบการ มากกว่า 50 แห่ง
- ตำแหน่งงานว่าง มากกว่า 300 ตำแหน่ง
- ข้อมูลข่าวสารการทำงาน ประกอบอาชีพ
- การแนะนำทางเลือกอาชีพอิสระ บริษัท เอกชน มากมาย พร้อมรอทุกท่านที่สนใจ

** เอกสารเตรียมสมัครงาน/การสัมภาษณ์งาน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- ใบรับรองการผ่านงาน / ฝึกประสบการณ์ / ใบประกาศผลงาน และอื่นๆ