• Posted: 22 พฤษภาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 736 ครั้ง

ประกาศ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คลิกที่นี่

 

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิกที่นี่