• Posted: 22 กรกฏาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 402 ครั้ง

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม