• Posted: 18 กันยายน 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 230 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

https://cpd.thaijobjob.com/