• Posted: 09 พฤษภาคม 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 315 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563