• Posted: 05 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 6,914 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ (Clearing House)รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ยืนยันสิทธ์ (Clearing House)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ (Clearing House)รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ยืนยันสิทธ์ (Clearing House)ต้องแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
ภายในวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2562 หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
คลิกดูประกาศรายชื่อ

คลิกระบบพิมพ์ใบจ่ายเงินค่าแสดงความจำนงเข้าศึกษา