• Posted: 18 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 745 ครั้ง

แจ้งนักศึกษาที่จะขอเลือกตั้งล่วงหน้า

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ท่านสามารถขอเลขรหัสประจำบ้านหรือสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งได้ทาง line สำนักทะเบียนนะคะ
http://line.me/ti/g/2MnsXa5bn9

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ตามขั้นตอนนี้นะคะ
https://www.sanook.com/news/7664358/