• Posted: 08 สิงหาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,226 ครั้ง

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ

นายวรวุฒิ ปักกาวะลา  (ซ้าย)
นางสาวสุพัตรา​ เทพา​ศิริ (กลาง)
นางสาวเสาวนิตย์​ นา​ใจ​คง​  (ขวา)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม