• Posted: 08 สิงหาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 109 ครั้ง

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ

นายวรวุฒิ ปักกาวะลา  (ซ้าย)
นางสาวสุพัตรา​ เทพา​ศิริ (กลาง)
นางสาวเสาวนิตย์​ นา​ใจ​คง​  (ขวา)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา