• Posted: 24 ตุลาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 237 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองหิน (บ้านหนองหิน) ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป