• Posted: 18 กรกฏาคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 7,949 ครั้ง

แจ้งเปิดประตู-เส้นทางสัญจรโครงการก่อสร้าง ปี 2563-2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปี 2563-2564 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออก และจัดเส้นทางสัญจรสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ

โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
จุดที่ 1 ปิดประตูหน้าอาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดที่ 2 ปิดประตูแยกไฟแดงข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่

เปิดประตูหน้าอาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ เป็นเส้นทาง เข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ 
เวลา 05.30-20.00 น.

เพื่อความสะดวกในการเดินทางโปรดศึกษาเส้นทางสัญจรตามรูปภาพที่แสดง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้