• Posted: 29 พฤศจิกายน 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,346 ครั้ง

บัณฑิต สูงสนิท

รางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดี กับ นายบัณฑิต สูงสนิท

นายบัณฑิต สูงสนิท นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเภท นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ 
จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 


 

นักศึกษา มรม. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ และมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเเสดงความยินดีกับ นายบัณฑิต สูงสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์