• Posted: 22 มกราคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,166 ครั้ง

ธีระศักดิ์ เนตรหนองเทา

เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

🥊ขอแสดงความยินดีกับ 🥇 ธีระศักดิ์ เนตรหนองเทา นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ในรุ่น ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
มวยไทยสมัครเล่น รอบชิงชนะเลิศ 19 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์