• Posted: 24 มกราคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,193 ครั้ง

ธนวัตร ศรีภา

นักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัตร ศรีภา 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
(สถานศึกษาขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศพระราชทาน 60