• Posted: 14 พฤษภาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,462 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน
เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา
โดยต้องชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380 บาท เน้นด้วยขีดเส้นใต้หรือสีแดง
* พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินยืนยันสิทธิ์และชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ *

คลิกดูประกาศรายชื่อ

คลิกระบบพิมพ์ใบจ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์