• Posted: 08 กรกฏาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 691 ครั้ง

รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก (dT) ฟรี

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก (dT) ฟรี ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.