• Posted: 16 ตุลาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 849 ครั้ง

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Work Integrated Learning(WIL) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน