• Posted: 14 พฤศจิกายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 966 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลคนสร้างพลังงาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลคนสร้างพลังงาน

โดยวิทยากร อาจารย์วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ และ ว่าที่ร้อยเอกจักพงศ์ งามเลิศวงศ์ถาวร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้อง Conference Room 1

อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม