• Posted: 14 มกราคม 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,843 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป คัดเลือกโดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป คัดเลือกโดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563