• Posted: 17 กุมภาพันธ์ 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,591 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ระบบสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ระบบสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา