• Posted: 24 เมษายน 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 3,305 ครั้ง

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิการรักษาประเภทจ่ายตรง • ทุกครั้งที่มารับบริการที่สถานพยาบาลจะต้อง นำบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยทุกครั้ง

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิการรักษาประเภทจ่ายตรง

• ทุกครั้งที่มารับบริการที่สถานพยาบาลจะต้อง นำบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยทุกครั้ง ถ้าหากไม่มีบัตรประชาชนมาด้วย จะต้อง สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนนำไปเบิกจากต้นสังกัด

เริ่มตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป