• Posted: 11 มกราคม 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 377 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ