• Posted: 20 มกราคม 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 194 ครั้ง

โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1 "จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย เชียร์นักศึกษา มาเรียน RMU"

โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1 "จิบกาแฟ แชร์ไอเดีย เชียร์นักศึกษา มาเรียน RMU"

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชาลส์ ดาร์วิน ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์(อาคาร 39)