• Posted: 22 มีนาคม 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 2,743 ครั้ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่