• Posted: 03 สิงหาคม 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 574 ครั้ง

8th Conference on Farm Engineering and Automation Technology

โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 8(FEAT8)
8th Conference on Farm Engineering and Automation Technology
หัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับเกษตรอัจฉริยะ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
ณ โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

เอกสารดาวน์โหลด

- Template บทความฉบับเต็ม
- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
- รายละเอียดการประชุมวิชาการ FEAT ครั้งที่ 8
- Poster FEAT 8

>>ส่งบทความ<<

สามารถส่งบทความได้ที่ [ระบบลงทะเบียนส่งบทความ]