• Posted: 20 พฤศจิกายน 2566
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 341 ครั้ง

การจัดงานเปิด ศูนย์ศาสตร์พระราชา

การจัดงานเปิด ศูนย์ศาสตร์พระราชา และ แข่งขันตอบปัญหาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม