• Posted: 05 กรกฏาคม 2567
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 103 ครั้ง

cheer football rmu girl (exp. 19 july 2024)

จังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2567 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ช่อช้างน้าวเกมส์” ในระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2567 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี

กีฬาฟุตบอลหญิง ณ สนามเดอบุญฟิลด์ (ถนนบายพาส 238) จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2567)
วันที่ 10 ก.ค 2567 ทีมจังหวัดมหาสารคาม พบกับ จังหวัดสุรินทร์ (เวลา 15:30 น.)
วันที่ 11 ก.ค 2567 จังหวัดมหาสารคาม พบกับ จังหวัดขอนเเก่น (เวลา 13:00 น.)
วันที่ 13 ก.ค 2567 จังหวัดมหาสารคาม พบกับ จังหวัดบุรีรัมย์ (เวลา 15:30 น.)
วันที่ 14 ก.ค 2567 จังหวัดมหาสารคาม พบกับ จังหวัดศรีสะเกษ (เวลา 13:00 น.)