• Posted: 05 กรกฏาคม 2567
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 88 ครั้ง

RMU SHOP

RMU SHOP มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม จัดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนักศึกษา ตราสัญลักษณ์ ชุดนักศึกษา ของที่ระลึก ชุดครุย ฯ สามารถติดต่อซื้อได้ที่ กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ ข้างตึกศูนย์แพทย์ราชภัฏฯ หรือติดต่อ 043-711542 และ 090-520-9049