• Posted: 05 กรกฏาคม 2567
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 179 ครั้ง

RMU SHOP

RMU SHOP มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม เปิดบูชาเหรียญพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม(เนื้อทองแดง) บูชา เหรียญละ 199 บาท สามารถติดต่อบูชาได้ที่ กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ ข้างตึกศูนย์แพทย์ราชภัฏฯ หรือติดต่อ 043-711542 และ 090-520-9049