• Posted: 13 ธันวาคม 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,069 ครั้ง

โครงการ "มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2