• Posted: 13 ธันวาคม 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,079 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ที่ ศธ0513.143/1832 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561