• Posted: 05 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,584 ครั้ง

ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE ใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 -12.00 น.

ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE ใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 10.30 -12.00 น.