• Posted: 07 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 2,140 ครั้ง

ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาคหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ( GE ) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาคหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ( GE ) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี