• Posted: 08 พฤษภาคม 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 686 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการน้ำดื่มพระวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการน้ำดื่มพระวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒