• Posted: 13 สิงหาคม 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 169 ครั้ง

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562