• Posted: 03 กันยายน 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 123 ครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562