• Posted: 04 ตุลาคม 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,066 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562