• Posted: 14 มกราคม 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,159 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้าย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาคืนด่วน

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้าย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาคืนด่วน ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ห้องกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คลิกเพื่อดูรายชื่อ