• Posted: 21 มกราคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,437 ครั้ง

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน "เขียวแดงคืนถิ่น" 2563 วันที่ 8 ก.พ. 63

ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม / วิทยาลัยครูมหาสารคาม / สถาบันราชภัฏมหาสารคาม /มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงาน "เขียวแดงคืนถิ่น"

**โต๊ะจีน ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท มี 8 ที่นั่ง**

วันเสาร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร. 094-526-8824 (คุณสิรภัทร)

 

 

กำหนดการผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เหย้าราตรี เขียวแดงคืนถิ่น(ครั้งที่ ๓)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ

ณ  ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

------------------------------------------------------------

๐๘.๓๐ น.     -            ลงทะเบียนและถวายผ้าป่าสามัคคีณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ

๐๙.๐๐ น.     -            รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน

                              พระครูสารกิจประยุต.ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส แสดงสัมโมทนียกถา

๑๐.๐๐ น.     -            ถวายผ้าป่าสามัคคี

๑๑.๐๐ น.     -            พิธีสงฆ์ (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล)

๑๒.๐๐น.     -             รับประทานอาหารกลางวัน (โรงทานจากหน่วยงานต่างๆ) ชมการแสดงดนตรี วงเบิ่งแงงอีสาน และวงแกนอีสาน

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.      ถวายผ้าป่าสามัคคี (ต่อ) (ชมการแสดงวงดนตรีตลอดงาน)

๑๘.๐๐น.      -            ลงทะเบียนเขียวแดงคืนถิ่นและลงทะเบียนผู้ที่ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและมอบเกียรติบัตร

๑๙.๓๐ น.     -            พิธีเปิดงานเขียวแดงคืนถิ่น โดย รศ.ดร.นิรุต   ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒๐.๐๐ น.     -            ชมการแสดงวงดนตรี

๒๐.๓๐ - ๒๐.๕๐ น.       พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

๒๐.๕๐ –๒๑.๒๐ น.       ชมการแสดงวงดนตรี

๒๑.๒๐– ๒๑.๕๐ น.       พิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าทรงคุณค่า

๒๓.๕๐ – ๒๒.๓๐ น.      ชมการแสดงวงดนตรี

๒๒.๓๐ น.                  พิธีปิด