• Posted: 29 มกราคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,611 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนายกสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563