• Posted: 07 กุมภาพันธ์ 2563
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,293 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation Challenge)

!!!โอกาสดีๆเป็นของท่านแล้ว!!!
RMUBIเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

            ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation Challenge)

 

คุณสมบัติ
1. นักศึกษา และนักศึกษาจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและบุคคลทั่วไป
2.
มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง
3.
มี Business Model ที่ชัดเจน
4.
มีการทดสอบตลาดเบื้องต้น
5.
มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
6.
มีความ ต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
1.
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2.
การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3.
การพัฒนากระบวนการผลิต
4.
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
5.
แผนธุรกิจ

 

ขั้นตอนการบ่มเพาะ
1) Screening :
คัดเลือกผู้ประกอบการ
2) Pre-Incubation :
ให้ความรู้ จัดอบรม เพิ่มศักยภาพ
3) Incubation :
ระยะเวลาบ่มเพาะตามอายุสมาชิก 3 ปี

 

ช่องทางการสมัคร
1)
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/…/1qaBiZNYSoeVVm6aqxjKZdynCv…/view… สแกนส่งมาที่อีเมล Rmubi01@gmail.com
2)
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 (อาคาร 34 )คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 มีนาคม 2563

 

สอบถามเพิ่มเติม 043 742621 ต่อ 733 /062 1695653 / 086 6300064 / 087 9192464
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  #RMUBI #RMU