• Posted: 19 มีนาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,006 ครั้ง

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2563

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์